Ai được sử dụng súng ngoài quân đôi nhân dân và công an nhân dân.

1. Đối tượng:

1.1. Đối tượng được trang bị, sử dụng vũ khí quân dụng (VKQD):

- Quân đội nhân dân;

- Công an nhân dân (bao gồm cả Công an xã);

- Dân quân tự vệ;

- Lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan, đơn vị Hải quan cửa khẩu;

- An ninh hàng không;

- Kiểm lâm.

1.2. Đối tượng được trang bị sử dụng vũ khí thể thao (VKTT):

- Các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

- Các đơn vị thuộc Công an nhân dân (bao gồm cả Công an xã);

- Các đơn vị thuộc Dân quân tự vệ;

- Câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao;

- Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh;

- Tổ chức khác có nhu cầu trang bị vũ khí thể thao để luyện tập, thi đấu thể thao được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, cấp phép hoạt động.

1.3. Đối tượng được trang bị, sử dụng vũ khí thô sơ (VKTS):

- Quân đội nhân dân;

- Công an nhân dân(bao gồm cả Công an xã);

- Dân quân tự vệ;

- Lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan, đơn vị Hải quan cửa khẩu;

- An ninh hàng không;

- Kiểm lâm;

- Ban, đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường;

- Cơ quan thi hành án Dân sự;

- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở phường, xã;

- Câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao có giấy phép hoạt động;

- Thanh tra chuyên ngành thủy sản, lực lượng kiểm ngư;

- Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh;

- Các bảo tàng, hãng phim, đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

- Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội.

1.4. Đối tượng được trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ (CCHT):

- Quân đội nhân dân;

- Công an nhân dân (bao gồm cả Công an xã);

- Dân quân tự vệ;

- Lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan, đơn vị Hải quan cửa khẩu;

- An ninh hàng không;

- Kiểm lâm;

- Lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan cửa khẩu;

- Ban, đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường;

- Cơ quan thi hành án Dân sự;

- Ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng nhân dân bảo vệ ANTT ở phường, xã;

- Câu lạc bộ, Trường, Trung tâm đào tạo, huấn luyện TDTT có giấy phép hoạt động;

- Thanh tra chuyên ngành thủy sản, lực lượng kiểm ngư;

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

- Các đối tượng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bình luận

Thêm bình luận