Các trường hợp được coi là phạm tội lần đầu

Đây là quy định nổi bật tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Theo đó, khái niệm “phạm tội lần đầu” được hiểu là thuộc một trong các trường hợp dưới đây:
- Trước đó chưa phạm tội lần nào;
- Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự;
- Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;
- Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích.
Phạm tội lần đầu là một trong những điều kiện để xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.


Xem thêm các điều kiện khác tại Điều 2 của Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP (có hiệu lực từ ngày 09/6/2018).

Bình luận

Thêm bình luận