Đăng ký nội quy lao động

Hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên, tôi được biết theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp từ 10 lao động trở lên phải tiến hành đăng kí nội quy lao động. Vậy Luật sư cho tôi hỏi trình tự, thủ tục đăng kí nội quy lao động. Tôi cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp và đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, Phòng tư vấn –Tổng đài 024.32232546 thuộc Công ty Luật Đại Nam xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Bước 2: Đơn vị lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị trước khi ký quyết định ban hành.

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký Quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị. Sau 5 ngày kể từ ngày ký Quyết định, đơn vị phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội.

Bước 4: Sở Lao động- TB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Giám đốc Sở ký ra Thông báo về việc đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp.

Bước 5: Gửi thông báo tới doanh nghiệp có liên quan.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động- TB&XH.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Công văn đề nghị đăng ký;

2- Quyết định ban hành nội quy lao động;

3- Bản nội quy lao động;

4-Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

5- Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động;

6- Bản thoả ước lao động tập thể.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- TB&XH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.

7. Kết quả: Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1- Công văn đề nghị đăng ký nội quy lao động: Mẫu số 01.

2- Quyết định ban hành nội quy lao động của công ty: Mẫu số 02.

10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật lao động 2012

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 024.32232546 để được giải đáp cụ thể hơn.

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh

Bình luận

Thêm bình luận