Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, đại diện hộ gia đình

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu lệ phí và trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người đến nhận.

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

 

  • -- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh;
  • - Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (bản sao);
  • - Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
  • - Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có).
  • - Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
  • - Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.