Đảng viên phải chịu liên đới nếu con dâu, con rể phạm tội

Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định 102 của Bộ Chính trị (ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ) - ẢNH LÊ HIỆP

Đáng chú ý, văn bản hướng dẫn cụ thể một số điều về phạm vi đối tượng, nguyên tắc xử lý kỷ luật, thời hiệu kỷ luật cũng như các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật...

Cụ thể, với điểm d, khoản 1, điều 13 về vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm quy định về "thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội", nội dung hướng dẫn nêu rõ, con của đảng viên phạm tội mà đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó.

Đối với quy định không xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện, được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra T.Ư giải thích rõ, "bệnh hiểm nghèo" là bệnh nguy hiểm đến tính mạng của người bị mắc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Văn bản cũng nêu ví dụ: đảng viên A vi phạm cách đây 4 năm, khi tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kỷ luật thì người đó bị ốm phải điều trị nội trú ở bệnh viện, thời gian điều trị này không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật.

Với quy định tại khoản 2, điều 5 về "Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng", hướng dẫn nêu rõ, đảng viên qua đời, sau đó mới bị phát hiện có vi phạm, thì không tiến hành kiểm tra. Khi đang kiểm tra hoặc xem xét xử lý kỷ luật mà đảng viên vi phạm qua đời thì chỉ kết luận, không thi hành kỷ luật.

Tuy nhiên, hướng dẫn cũng nêu rõ, trường hợp đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, khi qua đời vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật.

Cho thôi chức nếu không còn đủ uy tín

Trong hướng dẫn đối với nguyên tắc xử lý kỷ luật, văn bản của Ủy ban Kiểm tra T.Ư nêu rõ, khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, động cơ, nguyên nhân của vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ vào thái độ tự giác, tinh thần quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và khắc phục hậu quả đã gây ra, chứng cứ đến đâu kết luận đến đấy, không suy diễn.

Đồng thời, phải xét hoàn cảnh lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng viên vi phạm bị kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ vào quy định nêu trên để xem xét, quyết định cụ thể cảnh cáo hoặc cách chức một, một số hoặc tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đảng viên đó.

Đảng viên vi phạm bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, nếu xét thấy không còn đủ uy tín thì tố chức đảng có thẩm quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đó.

Lê Hiệp

Theo Thanh niên

Bình luận

Thêm bình luận