Điều kiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản ?

Hỏi: Tôi nghe nói, theo Luật Thủy sản mới thì  người khai thác thủy sản bằng tàu cá phải có Giấy phép khai thác thủy sản (GPKTTS). Vậy để được cấp GPKTTS phải có điều kiện gì? Và người khai thác thủy sản phải có trách nhiệm gì?

Phạm Hồng Nam (Hà Tĩnh).

Trả lời:

 

Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật Đại Nam) giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 50 Luật Thủy sản 2017 thì: Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có GPKTTS. Tổ chức, cá nhân này được cấp GPKTTS khi đáp ứng các điều kiện sau được quy định tại Khoản 2, Điều 50 Luật Thủy sản 2017 như: Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai thác thủy sản trên biển; có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác; có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phải đăng kiểm; tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

-  Về nghĩa vụ: Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản phải thực hiện các quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Thủy sản như: Thực hiện các quy định ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản, duy trì điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này; thực hiện quy định về bảo đảm an toàn cho người, tàu cá và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm khai thác; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai; phải cứu nạn khi gặp người, tàu bị nạn; phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá khi hoạt động; đánh dấu tàu cá theo vùng biển, đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuân thủ việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng khai thác; tố giác hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản; tuân thủ các quy định quản lý vùng, nghề, kích cỡ loài, ngư cụ khai thác thủy sản; chấp hành việc điều chỉnh nội dung ghi trong giấy phép khi có thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh sản lượng khai thác theo loài; trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản phải mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực GPKTTS đối với trường hợp phải có giấy phép, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá phải đăng kiểm, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Lê Chiên/ baomoi.com

Bình luận

Thêm bình luận