Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của người lao động từ năm 2020

Năm 2020 này, với điều kiện nào thì người lao động được nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu nhận được là bao nhiêu?

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định rõ, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); trong một số trường hợp đặc biệt thì độ tuổi nghỉ hưu có thể thấp hơn mức tuổi này.

Đồng thời, điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định trường hợp người lao động được nghỉ hưu trước tuổi, nhưng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Độ tuổi lao động
  • Môi trường làm việc
  • Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Về chế độ lương của người lao động khi nghỉ hưu trước tuổi được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật này.

Để hiểu rõ các trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn miễn phí của Công ty Luật Đại Nam bằng hotline: 0983525955 - 0931047999

Bình luận

Thêm bình luận