Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hỏi: Tôi là người nước Qatar hiện đang là sinh viên và đang học tại Hà Nội, Việt Nam. Nay Tôi muốn làm việc tại Việt Nam thì tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0983525955 - 0931047999 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

          Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

          Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.”

          Tuy nhiên căn cứ theo Khoản 8 Điều 172 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

          “Điều 172: Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

          8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam những người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh…..”

          Như vậy, từ các căn cứ trên, để Bạn làm việc tại Việt Nam thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

          + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

          + Có trình độ chuyên môn và tay nghề, sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc

          + Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0983525955 - 0931047999 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

                                         Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng

 

 

Bình luận

Thêm bình luận