Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết "Tắc trách", người dân thiệt thòi

“Mỏi cổ” chờ phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung mà cơ quan chức năng, tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất phê duyệt tại DA “Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc” không được, bà Nguyễn Thị Tiệp, tổ 11, phường Đồng Quan (Tp.Thái Nguyên, Thái Nguyên) đã làm đơn thư khiếu nại đến cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Tiệp

Những tắc trách…

Nội dung đơn thư bà Tiệp gửi Tòa soạn, có nêu:

Năm 2008, thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch mở rộng DA trên ra phía mặt đường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên), toàn bộ diện tích thửa đất 162, Tờ bản đồ số 11 của gia đình bà đều nằm trong khu quy hoạch DA. Gia đình bà cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc bàn giao mặt bằng cho Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (CĐT). Thời điểm này, gia đình bà Tiệp chỉ được áp mức bồi thường GPMB là 5.280.000 đồng/m2 (tổng số tiền được nhận bồi thường là 950. 259.000 đồng).

Năm 2012, thực hiện việc bồi thường cho 17 gia đình đường Hoàng Văn Thụ (các hộ liền kề nhà bà Tiệp), Hội đồng bồi thường (HĐBT) xác định giá đất UBND tỉnh đã kiểm tra, rà soát, nhận thấy: Việc xác định vị trí thửa đất 162 (gia đình bà Nguyễn Thị Tiệp) chưa đúng vị trí lô 1, việc bồi thường chưa đầy đủ dẫn đến việc khiếu nại.

Các sở, ngành đã xem xét và thống nhất xác định: Thửa đất trên của gia đình bà Tiệp phải có giá bồi thường bằng với giá của 17 hộ dân liền kề mặt đường Hoàng Văn Thụ, trong cùng một dự án.

Ngày 4/12/2012, UBND tỉnh đã ban hành QĐ 2579/QĐ-UBND phê duyệt giá đất bồi thường cho thửa đất 162 mặt đường Hoàng Văn Thụ là 39.600.000 đồng/m2 (thửa 162 có 2 mặt đường) đúng với quy định giá của UBND tỉnh.

Ngày 17/9/2013, Sở Tài chính đã có Báo cáo số 2026/STC-QLG về việc thẩm tra xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại về giá đất ở để tính bồi thường với nội dung: Thửa đất 162, Tờ bản đồ số 11 của gia đình bà Tiệp có vị trí cùng với các hộ liền kề (các thửa đất 164, 165, 166); để bảo đảm công bằng về chính sách bồi thường GPMB thì thửa đất 162 phải được xác định vị trí như các thửa đất trên; giao cho UBND TP. Thái Nguyên tổ chức phối hợp với CĐT, các đơn vị liên quan xác định cụ thể vị trí, mức giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho thửa đất 162.

Ngày 17/12/2015, Trung tâm Phát triển Quỹ đất (TTPTQĐ - UBND TP. Thái Nguyên) đã có Tờ trình 163/TTr-TTPTQĐ đề nghị UBND thành phố và HĐBT thành phố thẩm định, phê duyệt, bổ sung phương án hỗ trợ gia đình bà Tiệp với mức kinh phí 4.552.285.000 đồng.

“Đùn đẩy” trách nhiệm?

Ngày 14/3/2016, CĐT đã có Tờ trình số 18/TTr-NHCMNVB gửi Bộ VH-TT&DL về việc đề nghị xin điều chỉnh kinh phí hạng mục GPMB DA bằng nguồn dự phòng của DA để giải quyết dứt điểm một trường hợp duy nhất còn tồn tại; không làm ảnh hưởng đến tiến độ của DA, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Ngày 25/4/2016, CĐT tiếp tục có Báo cáo số 35/2016/NHCMNVB gửi Bộ VH-TT&DL, trong đó có nội dung đề xuất phương án xử lý hỗ trợ số tiền đền bù cho gia đình bà Tiệp theo đơn giá do UBND tỉnh quy định tại QĐ số 3033/2007/QĐ-UBND ngày 27/2/2007, được tính hệ số: 1,1; giá được xác định là 18.150.000 đồng/m2, tính theo tỷ lệ % là: 5.280.000 đồng x 100/18.150. 000 đồng = 29,1%.

Ngày 07/6/2016, Bộ VH-TT&DL có Công văn số 2122/BVHTTDL-KHTC gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giải quyết đền bù cho gia đình bà Tiệp với nội dung: Kinh phí bồi thường, GPMB để thu hồi đất xây dựng DA đã được Bộ VH-TT&DL bố trí đầy đủ, việc để xảy ra sai sót thuộc trách nhiệm của TTPTQĐ TP. Thái Nguyên nên Bộ không thể bổ sung tiền cho công tác đền bù GPMB, do lỗi xác định sai vị trí thửa đất của TTPTQĐ.

Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí phần chi phí đền bù GPMB tăng thêm cho gia đình bà Tiệp từ kinh phí của tỉnh hoặc từ nguồn thu của TTPTQĐ TP. Thái Nguyên, hoặc bố trí cấp đất tái định cư có giá trị tương đương với số kinh phí được hưởng.

Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, Bộ VHTT&DL, địa phương cần có phương án bồi thường thỏa đáng theo quy định của pháp luật, tránh gây bức xúc trong dư luận

Nguyễn Kiên

Bình luận 253

 1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
  19516702

  555

  1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
   1

   5559005419

   1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
    '"()&%Crqj(9799)

    555

    1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
     1

     '"()&%BkXl(9274)

     1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
      1'"()&%Crqj(9743)

      555

      1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
       1

       555'"()&%BkXl(9885)

       1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
        1

        1

        1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
         1

         1

         1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
          1

          1

          1. Dự án Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: Giải quyết
           1

           1

Thêm bình luận