Dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp do thực hiện nghĩa vụ quân sự

Hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 01 tháng. Nhưng nay tôi có giấy báo đi nghĩa vụ quân sự. Tôi muốn hỏi: Nếu tôi đi nghĩa vụ quân sự trong thời gian vẫn được hưởng trợ cấp, thì tôi có tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0983525955 - 0931047999 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Theo điểm c, khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 quy định về Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

…..

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm. Vì vậy, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại, bạn không được tiếp tục hưởng mà được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0983525955 - 0931047999 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

Bình luận

Thêm bình luận