Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng giá trị Quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Tôi là Nguyễn Thanh Bình quê Bắc Giang. Hiện nay tôi và ông Dương Anh D – bạn của tôi cùng thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty kinh doanh sản xuất đồ gỗ gia dụng với vốn điều lệ 06 tỷ đồng. Tôi góp 04 tỷ đồng bằng tiền mặt, ông D góp 01 tỷ đồng bằng tiền mặt và 01 tỷ bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Xin hỏi Quý Công ty Luật Đại Nam: Việc góp vốn của ông D như trên có hợp pháp hay không? Trong trường hợp ông D được góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì có phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty không?

Trả lời: Cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đại Nam. Dựa trên thông tin mà ông cung cấp và đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, Phòng tư vấn – Tổng đài 0983525955 - 0931047999 thuộc Công ty Luật Đại Nam xin tư vấn cho ông như sau:

 

Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về tài sản góp vốn: “1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.”

Như vậy, theo các quy định trên thì việc ông D góp vốn thành lập Công ty bằng giá trị quyền sử dụng đất là phù hợp với quy định pháp luật.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn: “1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;”

Theo quy định trên, khi ông D góp vốn thành lập Công ty bằng giá trị quyền sử dụng đất thì ông D phải chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng đất cho Công ty. Việc chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng đất cho Công ty phải được thực hiện theo thủ tục quy định tại Luật Đất đai năm 2013 tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, khi chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất không phải chịu lệ phí trước bạ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, ông vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0983525955 - 0931047999 để được giải đáp cụ thể hơn.

Chuyên viên Vũ Tuân

Bình luận

Thêm bình luận