Hưởng chênh lệch từ việc đổi tiền lẻ có thể bị xử phạt

         Năm 2018 sắp kết thúc, chào đón năm 2019. Những dịp gần Tết mọi người thường có nhu cầu cao về việc đổi tiền lẻ để đi lễ chùa. Có cung ắt có cầu vì vậy xuất hiện dịch vụ đổi tiền lẻ cho người dân để hưởng chênh lệch. Những hành vi đổi tiền lẻ để hưởng chênh lệch có thể vi phạm quy định về quản lý tiền tệ do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2014.

điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 96/2014/NĐ-CP

Điều 30. Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật;

Bình luận

Thêm bình luận