Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2018

Mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xã hội về phòng, chống mua bán người; giảm các nguy cơ, giảm tội phạm mua bán người và thực hiện có hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

 

Ngày 10/5/2018, Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ đã ban hành Kế hoạch sô 99/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2018.

 

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là nghiên cứu xây dựng, sớm đề xuất ban hành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó, có phần liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân; tổ chức các hoạt động đánh giá tác động thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật phù hợp với Bộ luật Hình sự và thực tiễn.

Lực lượng công an, chủ công là cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tin, báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Toà án nhân dân các cấp tổ chức điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc…

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn (2016-2018), gắn với sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo 138/CP 06 tháng đầu năm 2018 và chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; kịp thời cập nhật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan toả trong toàn xã hội. Tiếp tục tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác liên quan; tổ chức đánh giá mô hình phòng ngừa mua bán người hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng.

Các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người nhằm tạo ra sự lan tỏa trong xã hội và người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người để chủ động phòng, ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm này...

Nguồn: Kiemsat.vn

Bình luận

Thêm bình luận