Khi nào người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Những trường hợp nào được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Căn cứ vào điều 43 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ban hành bởi Quốc hội, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động cụ thể như sau:

  • Người lao động gặp tai nạn trong thời gian làm việc tại nơi làm việc của doanh nghiệp.
  • Trường hợp bị tai nạn ngoài nơi làm việc và ngoài thời gian làm việc quy định của doanh nghiệp nhưng đang làm công việc giao bởi người sử dụng lao động.
  • Người lao động gặp tai nạn trên đường đến nơi làm việc hoặc trên đường về nơi ở với điều kiện khoảng thời gian và tuyến đường di chuyển phải hợp lý theo quy định.

  • Người lao động thuộc một trong các trường hợp trên và bị giảm khả năng lao động tối thiểu là 5%.

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động được quy định cụ thể tại 04/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm tai nạn lao động sẽ được trợ cấp từ quỹ của cơ quan Bảo hiểm và từ phía người sử dụng lao động.

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn trong quá trình lao động

Người lao động muốn hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động thì cần chuẩn bị một số hồ sơ, giấy tờ sau:

  • Sổ BHXH xác nhận quá trình tham gia đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp.
  • Giấy tờ, hồ sơ bệnh án nếu người lao động phải điều trị nội trú tại cơ sở y tế, bệnh viện. Giấy ra viện sau khi được chỉ định xuất viện.
  • Giấy tờ, biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa, xác nhận tỷ lệ suy giảm lao động của người lao động.
  • Mẫu 05A - HSB để gửi lên cơ quan BHXH đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động (mẫu đơn dưới link kèm theo).

https://vndoc.com/don-de-nghi-giai-quyet-che-do-tai-nan-lao-dong-cua-nguoi-su-dung-lao-dong/download

Mọi thắc mắc cần tư vấn, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Công ty Luật Đại Nam qua Hotline: 024.32232546