Luật hóa quyền và việc đối Luật hóa quyền và việc đối xử nhân đạo với vật nuôi

Dự thảo Luật Chăn nuôi thiết kế riêng các mục về quyền vật nuôi với các quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Ảnh: Quochoi.vn

Trong dự án luật được bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường giới thiệu trước Quốc hội chiều 1-6, điều 50 quy định rõ: "Vật nuôi được đảm bảo điều kiện để sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh; được đối xử nhân đạo trong quá trình chăn nuôi, khai thác, hoạt động giải trí, giết mổ, nghiên cứu khoa học".

Điều 51 thì quy định bảo đảm quyền vật nuôi: "Người chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu đảm bảo quyền vật nuôi trong mọi hoạt động liên quan đến vật nuôi như thiết kế chuồng nuôi; xác định mật độ chăn nuôi; điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vận chuyển, khai thác; kỹ thuật giết mổ, biện pháp tiêu hủy, thí nghiệm khoa học".

Dự luật này cũng có nhiều điều khoản quy định chặt chẽ các điều kiện chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là trong việc đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi.

Ví dụ, trước khi tiến hành chăn nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi phải đăng ký với UBND cấp huyện; đối với chăn nuôi nông hộ thì chủ hộ chăn nuôi phải kê khai chăn nuôi với UBND (tên chủ hộ, địa chỉ, loại và số lượng từng loại vật nuôi, mục đích chăn nuôi).

Đối với việc nuôi động vật cảnh, chó, mèo, dự luật quy định: "Động vật cảnh phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; được tiêm phòng đầy đủ theo quy định về thú y; cơ sở nuôi động vật cảnh có khả năng tấn công con người phải có chuồng, lồng chắc chắn và các biện pháp khác để ngăn ngừa ảnh hưởng tới con người và các vật nuôi khác; phải kê khai với UBND".

Tổ chức, cá nhân nuôi động vật cảnh phải đáp ứng các điều kiện quy định; bồi thường thiệt hại khi để động vật cảnh tấn công con người, vật nuôi khác, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, từ khi ban hành Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 đến nay, thực tế sản xuất, kinh doanh ngành chăn nuôi đã có nhiều biến động to lớn và thay đổi cơ bản.

Sản lượng sản phẩm đã tăng trưởng gấp đôi trong thời gian 13 năm. Từ chỗ chỉ sản xuất được 2,5-2,7 triệu tấn thịt năm 2005 đến nay đã tăng lên 5,4 triệu tấn.

Sữa từ 100.000 tấn/năm 2005 nay đã tăng lên đến 800.000 tấn. Sản lượng trứng từ chỗ chỉ 4-4,5 tỉ quả thì năm 2016 đã tăng lên trên 9 tỉ quả.

Lê Kiên

Theo Tuổi trẻ

Bình luận

Thêm bình luận