Lương theo vùng năm 2018

Hỏi: Ngày 30/1/2018, Tôi ký hợp đồng làm việc với nhà hàng ăn tại Đông Anh, Hà Nội với mức lương đóng Bảo hiểm xã hội là 3.500.000 (ba triệu năm trăm nghìn đồng). Tôi muốn hỏi việc trả lương như vậy có đúng quy định pháp luật không? Tôi đã có bằng Trung cấp Nấu ăn.

Trả lời:

Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 024.3223.25.46 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà Bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

          Căn cứ Điều 3 Nghị định 141/2017/NĐ- CP ngày 07/12/2017 “quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Vùng

3.980.000 đồng/tháng

Vùng I

3.530.000 đồng/tháng

Vùng II

3.090.000 đồng/tháng

Vùng III

2.760.000 đồng/tháng

Vùng IV

         

Mức áp dụng lương tối thiểu vùng vào Doanh Nghiệp: căn cứ theo khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 như sau:

Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;…..”

Bạn đã được cấp bằng trung cấp nấu ăn, lúc này Bạn là đối tượng đã qua học nghề, nên Bạn sẽ được hưởng lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

          Tại danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018 (kèm theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP năm 2017 của Chính phủ) thì: Nhà hàng nơi Bạn làm việc tại Đông Anh, Hà Nội nên thuộc vùng I.

          Do đó, trong trường hợp của bạn mức lương đóng Bảo hiểm xã hội của Bạn ít nhất tương ứng là:  3.980.000 + 3.980.000*7% = 4.258.600 (đồng/tháng)

Như vậy, việc nhà hàng trả lương cho Bạn là trái với quy định của pháp luật, Bạn nên cùng với Chủ nhà hàng cùng bàn bạc sửa đổi, bổ sung hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng

 

 

Bình luận

Thêm bình luận