Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 03/KK-TNCN (Đính kèm)