MẪU TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - mẫu số 03/KK-TNCN (Đính kèm)