Người dùng thuê bao điện thoại phải cung cấp ảnh chụp cho Doanh nghiệp viễn thông?

Vấn đề pháp lý: Thời gian vừa qua, có rất nhiều khách hàng đã gọi đến Tổng đài tư vấn 024.32232546 để tư vấn pháp lý về việc: Các Doanh nghiệp viễn thông yêu cầu bổ sung ảnh chụp với các thuê bao đã đăng ký bằng Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu không sẽ bị khóa một chiều thuê bao cho đến khi bổ sung đầy đủ. Về vấn đề này, Tổng đài tư vấn 024.32232546 – Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định:

Điều 15. Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao

5. Thông tin thuê bao bao gồm:

đ) nh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (đối với dịch vụ viễn thông di động); bản số hóa bản xác nhận thông tin thuê bao hoặc bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện tử (đối với dịch vụ viễn thông di động trả trước);

e) Hình thức thanh toán giá cước (trả trước, trả sau);

8. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm:

e) Đối với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định, phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều này.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

Tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

Thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày ktừ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện;

…”

Như vậy, việc các Doanh nghiệp viễn thông yêu cầu người dùng thuê bao di động phải cung cấp thêm thông tin bổ sung về ảnh chụp là theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, các Doanh nghiệp viễn thông này phải có nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin thuê bao cho Người dùng thuê bao. Người dùng thuê bao đi động phải có trách nhiệm bổ sung ảnh theo quy định. Hiện nay, để tiện lợi cho Người dung thuê bao di động, một số Doanh nghiệp viễn thông đã cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại nhà hoặc các phần mềm hỗ trợ cho Người dùng thuê bao di động.

Trường hợp, Người dùng thuê bao di động không thực hiện theo yêu cầu của Doanh nghiệp viễn thông, thì các Doanh nghiệp viễn thông này có quyền tạm dùng cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ viên thông cho thuê báo di động theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 024.32232546 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

                                                        Chuyên viên Nguyễn Thị Huế