Nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần thôi quốc tịch cũ

Hỏi: Tôi là công dân Đức đã làm việc và cư trú tại Việt Nam 10 năm, nay tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên tôi vẫn muốn giữ quốc tịch cũ. Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có được nhập quốc tịch Việt Nam mà không thôi Quốc tịch cũ không?

 Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0983525955 - 0931047999 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Luật Quốc tịch 2008, Công dân nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài cụ thể:

“3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.”

Vậy các trường hợp nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài được quy định tại Khoản 2, Điều 19, Luật Quốc tịch 2008:

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Vậy để được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch Đức bạn cần thỏa mãn các điều kiện trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0983525955 - 0931047999 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh

 

Bình luận

Thêm bình luận