Thời gian được tính vào số ngày nghỉ hàng năm?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới Công ty Luật Đại Nam chúng tôi. Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Bộ Luật Lao động 2012 - Điều 111. Nghỉ hằng năm:

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động - Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

“1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động

... 9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.”

Theo quy định hiện nay, thời gian thử việc 2 tháng và học nghề 3 tháng được tính vào thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Trân trọng!

Bình luận

Thêm bình luận