Thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng nếu cho người khác sử dụng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

Theo đó, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân sẽ bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

- Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ;

- Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ;

- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ;

- Chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp;

- Được cấp không đúng thẩm quyền;

- Được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ do mình cấp.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0983525955 - 0931047999 của Công ty Luật Đại Nam để được giải đáp cụ thể hơn.

Bình luận

Thêm bình luận