Thủ tục bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Tổng đài tư vấn 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam tư vấn thủ tục bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tới PACCOM

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

  • Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động được ký bởi người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức tại Việt Nam, trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần bổ sung, sửa đổi hoặc cần cấp lại (Mẫu số 04/PCPNN) và các chứng từ kèm theo để chứng minh tính xác thực của nội dung cần sửa đổi;
  • Bản chính Giấy đăng ký hoạt động (trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại do rách, hỏng, cũ nát);
  • Bản sao Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất bản chính;
  • Yêu cầu đối với hồ sơ: văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi - có lại, như danh sách công bố trên trang web của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao) và dịch ra tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ. Các văn bản có chữ ký (tờ khai, giấy bổ nhiệm, giấy ủy quyền…) cần được chứng thực hợp lệ.

Số bộ hồ sơ

01 bộ (gồm bản in gửi tới PACCOM và bản scan gửi bằng đường thư điện tử tới địa chỉ infopaccom@vufo.org.vn và ngo@mofa.gov.vn).

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân - Tổ chức

Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động

Căn cứ pháp lý của TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

  • Nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy đăng ký phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này;
  • Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký phải rõ ràng, chính đáng, phù hợp với nhu cầu của các tổ chức đối tác có liên quan của Việt Nam.
  • Có giấy tờ chứng minh tính xác thực của các nội dung sửa đổi, bổ sung (hợp đồng thuê nhà, thị thực, hộ chiếu, hợp đồng thuê lao động, giấy đăng ký pháp nhân…).
  • Hồ sơ sửa đổi thông tin về người đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Quyết định bổ nhiệm kèm Giấy giới thiệu do người đứng đầu tổ chức ký, Lý lịch tư pháp, Tiểu sử của người được bổ nhiệm và bản sao trang thông tin chính trong hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực của người đó.
  • Tổ chức tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nêu tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/3/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao, hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên (trong đó có nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước).

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn 0931047999 - 0983525955  của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế