Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hoạt động chi nhánh/ hoạt động văn phòng đại diện

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp vui long đăng ký tại đây.

Thành phần,số lượng hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (mẫu quy định).

2- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

3- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

 

Đối tượng thực hiện

Các doanh nghiệp/chi nhánh/ văn phòng đại diện được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở

Kết quả

 

thực hiện

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hợp lệ

- Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD nếu hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hợp lệ

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Lệ phí

200.000 đồng/lần (Thông tư số 215/2016/TT-BTC)

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.