Thủ tục cấp lại giấy khai sinh

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY KHAI SINH

 

Nội dung

Cơ sở pháp lý

A.

Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai cấp lại giấy khai sinh;

2. Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì cần có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

 

Khoản 1 Điều 26 Nghị định 125/2015/NĐ-CP

B.

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

 

C.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh lần đầu hoặc nơi thường trú

Khoản 1 Điều 25 Nghị định 125/2015/NĐ-CP

D.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

 

Khoản 2 Điều 26 Nghị định 125/2015/NĐ-CP

E. Lệ phí

Không quá 8.000đồng/lần cấp.

Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC

Bạn hãy liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.