Thủ tục cấp mới Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức phi chính phủ

Tổng đài tư vấn 0931047999 - 0983525955  - Công ty Luật TNHH Đại Nam tư vấn thủ tục cấp mới Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tới PACCOM, địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 04 3843 6936; e-mail: infopaccom@vufo.org.vn.

Thành phần hồ sơ

(01 bộ)

 

 

 

 

 • Tờ khai đề nghị cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam do người đứng đầu tổ chức ký (Mẫu số 02/PCPNN).
 • Bản chính Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam hoặc Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam.
 • Văn kiện chương trình, dự án và văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
 • Báo cáo kết quả hoạt động tại Việt Nam của ít nhất 02 (hai) năm gần nhất.
 • Lý lịch tư pháp của người được cử làm Trưởng Văn phòng đại diện được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước mà người này là công dân. Nếu Trưởng Văn phòng đã cư trú ở Việt Nam trên 6 tháng thì phải có thêm 01 bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Tiểu sử, bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của người được cử làm Trưởng Văn phòng đại diện và giấy bổ nhiệm do người đứng đầu tổ chức phi chính phủ nước ngoài ký.
 • Yêu cầu đối với hồ sơ: Văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi - có lại, như danh sách công bố trên trang web của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao), được dịch ra tiếng Việt và chứng thực hợp lệ. Các văn bản có chữ ký (tờ khai, giấy bổ nhiệm, giấy ủy quyền…) cần được chứng thực hợp lệ.

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bản in gửi tới PACCOM và bản scan gửi bằng đường thư điện tử tới địa chỉ infopaccom@vufo.org.vnngo@mofa.gov.vn

Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 • Đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam hoặc Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam.
 • Có kế hoạch hoạt động dài hạn, viện trợ nhân đạo hoặc hỗ trợ phát triển với các đối tác Việt Nam, thông qua các chương trình, dự án hoặc phi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.
 • Đã hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian ít nhất hai năm. Tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nêu tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/3/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao, hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên (trong đó có nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước).
 • Văn phòng đại diện chỉ được đặt tại một trong 3 (ba) thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hồ sơ người đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Quyết định bổ nhiệm kèm Giấy giới thiệu do người đứng đầu tổ chức ký, Lý lịch tư pháp, Tiểu sử của người được bổ nhiệm và bản sao trang thông tin chính trong hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực của người đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn 0931047999 - 0983525955  của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế