Thủ tục đăng kí thành lập công ty cổ phần

0 bởiVũ Tuân

 

Nội dung

Cơ sở pháp lý

 

 

 

 

 

A. Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  4.1 Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

  4.2 Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;

6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014

- Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 22 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

B. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố

 

C. Thời hạn giải quyết

 

03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

- Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014

- Điều 27, 28 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

D. Kết quả thực hiện

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung

 

E. Lệ phí

 

- 200.000 đồng/lần

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC