Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Cơ quan trực tiếp thực hiện

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trình tự thực hiện

- Bước 1

 

Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ hoặc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ

 

- Bước 2

Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật

 

- Bước 3

Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 

Hồ sơ

Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Thời gian thực hiện

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Căn cứ pháp lý

  • Luật xây dựng 2014
  • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.