Thủ tục đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Tên thủ tục

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

+ Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lĩnh vực

Bảo trợ xã hội

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND xã.

Thời hạn giải quyết

1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
+ Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Bạn hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.