Tư vấn chế độ BHXH đối với người đóng BHXH dưới 15 năm

Hỏi: Tôi là lao động nam làm việc tại ngân hàng ở Hà Nội. Ngày 20/1/2018 , tôi đủ 60 tuổi  và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp. Nay tôi xin hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội liên tục tính đến nay là được 12 năm thì khi nghỉ hưu tôi sẽ được hưởng các chế độ lương hưu hàng tháng của Bảo hiểm xã hội (BHXH) không? Nếu không thì tôi được hưởng chế độ như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0931047999 - 0983525955 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 54: Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp….”

Do bạn mới tham gia đóng BHXH được 12 năm nên chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu, nếu bạn không tham gia đóng BHXH nữa thì bạn có quyền hưởng BHXH một lần với mức hưởng theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“ Điều 60: Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

…..

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội….”

Như vậy, theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn được hưởng BHXH một lần với mức hưởng theo cách tính tại điểm a, b khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0931047999 - 0983525955 để được giải đáp cụ thể hơn.

  1. trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng

 

 

Bình luận

Thêm bình luận