Xâm hại tình dục trẻ em.

Tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em bị xử lý theo pháp luật như thế nào?

Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) ban hành Công văn 68/TANDTC-PC ngày 08/4/2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

Theo đó, yêu cầu Chánh án TAND và Tòa án quân sự các cấp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC quán triệt, thực hiện các nội dung sau trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em:

- Tuân thủ nghiêm túc Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các đạo luật có liên quan,…; xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; áp dụng nghiêm khắc các hình phạt và biện pháp tư pháp.

- Ngay khi tiếp nhận hồ sơ vụ án cần thụ lý, giải quyết theo đúng quy định tại Thông tư 
02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018.

- Quá trình xét xử phải bảo đảm các quyền của trẻ em, người chưa thành niên theo nguyên tắc “bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi”.

- Chủ động phối hợp với Công an và Viện kiểm sát cùng cấp ngay từ giai đoạn điều tra để kịp thời nắm bắt diễn biến của vụ án, từ đó lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử kịp thời, đúng thời hạn luật định.

                                                                                  Chuyên viên Hồ Thị Ánh Duyên