Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 05/KK-TNCN (đính kèm)