MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Mẫu số 05/KK-TNCN (đính kèm)