Tổng Hợp 9 Các Trường Hợp Hoàn Thuế GTGT Phổ Biến Bạn Nên Biết

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những loại thuế quan trọng đánh vào người tiêu dùng và được đánh bởi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ. Hoàn thuế GTGT là số thuế thực tế cá nhân, đơn vị phải nộp cao hơn số thuế thực tế đã nộp. Vậy hoàn thuế GTGT là gì? Đâu là các trường hợp hoàn thuế GTGT? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Hoàn thuế GTGT là gì?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu tính trên giá trị gia tăng được tạo ra trong quá trình sản xuất, lưu thông, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Thuế GTGT được nộp vào ngân sách nhà nước căn cứ vào mức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Nhiều văn bản pháp luật liên quan đến thuế GTGT đã khiến nhiều cá nhân, doanh nghiệp bối rối, không rõ ràng về việc hoàn thuế GTGT.

dich vu hoan thue gia tri gia tang 1 - Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Khái niệm hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế GTGT hoặc giảm thuế giá trị gia tăng là việc cơ quan nhà nước trả lại cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp thừa vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể hơn, ngân sách nhà nước hoàn trả các khoản thuế do đơn vị kinh doanh, tổ chức thương mại và cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ nộp. Số thuế được trả là số thuế đầu vào bạn phải nộp khi mua hàng hóa, dịch vụ và không được đơn vị doanh nghiệp khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc đơn vị, cá nhân không thuộc phạm vi miễn thuế.

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Theo Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 (sửa đổi năm 2013, 2014 và 2016), đối tượng chịu thuế GTGT là: Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam trừ đối tượng không chịu thuế (Ví dụ: giống vật nuôi/cây trồng; dịch vụ thủy lợi, thoát nước; cày bừa; nạo vét kênh mương trong ruộng sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ…) quy định tại Điều 5, Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi qua các năm 2013, 2014, 2016).

Ngoài ra, bạn phải hiểu rõ về người nộp thuế GTGT. Cụ thể, người nộp thuế GTGT quy định tại Điều 4 Luật thuế GTGT bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

dich vu hoan thue gia tri gia tang 2 - Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp hoàn thuế GTGT

Trường hợp đáp ứng điều kiện hoàn thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư  số 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư  số 130/2016/TT-BTC). Cụ thể, trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Nếu tổ chức thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (kê khai tháng) hoặc quý (khai quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc dự án thăm dò, phát triển dầu khí ở giai đoạn đầu chưa thực hiện chưa đi vào hoạt động đối với hoạt động đầu tư, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động đầu tư sẽ được hoàn hàng năm.

Nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm mục đích đầu tư đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Tổ chức thương mại nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư:

Điều kiện:

 • Trường hợp dự án đầu tư thuộc cùng một tỉnh, thành phố và đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ quan điều hành phải kê khai riêng dự án đầu tư.
 • Số thuế đầu vào của dự án đầu tư được kết chuyển và khấu trừ vào tờ khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra.
 • Số thuế giá trị gia tăng được chuyển từ dự án đầu tư tối đa bằng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian thành lập doanh nghiệp.

Sau khi bù trừ, nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư. Nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết dưới 300 triệu đồng thì được chuyển sang số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trong kỳ báo cáo tiếp theo.

dich vu hoan thue gia tri gia tang 3 - Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Trường hợp cơ sở thương mại đang hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới:

Điều kiện:

 • Dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự khác biệt so với dự án tại các tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính
 • Trường hợp khoản đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh phải lập tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư.
 • Số thuế đầu vào của dự án đầu tư được kết chuyển và khấu trừ vào tờ khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra.
 • Số thuế giá trị gia tăng được chuyển từ dự án đầu tư tối đa bằng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian thành lập doanh nghiệp.

Sau khi bù trừ, nếu thuế đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Sau khi bồi thường, nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của dự án đầu tư mới dưới 300 triệu đồng sẽ được chuyển vào thuế đầu vào của dự án đầu tư trong kỳ báo cáo tiếp theo.

Lưu ý: Các trường hợp trên không bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê không cấu thành tài sản cố định và các trường hợp đặc biệt nêu tại Điểm c Khoản 3.

Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo tháng (khai báo tháng) hoặc theo quý (khai báo quý) thì chưa nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đối với các khoản khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, thuế GTGT sẽ được hoàn theo tháng, quý. Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng hoặc trong quý dưới 300 triệu đồng thì sẽ được khấu trừ vào tháng hoặc quý tiếp theo.

Trường hợp số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đạt từ 300 triệu đồng trở lên sau khi bù trừ số thuế GTGT còn phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá (x) 10% doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

dich vu bao cao thue tron goi 4 - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI - BÁO CÁO THUẾ

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau:

 • Trong trường hợp ủy thác xuất khẩu là tổ chức nắm giữ hàng hóa ủy thác xuất khẩu;
 • Đối với trường hợp gia công chuyển tiếp là căn cứ để ký kết hợp đồng gia công xuất khẩu với nước ngoài;
 • Đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để phục vụ công trình xây dựng là doanh nghiệp sở hữu hàng hóa, vật tư xuất khẩu ra nước ngoài để phục vụ công trình xây dựng;
 • Đối với hàng hóa xuất khẩu tại địa phương, cơ sở kinh doanh là chủ sở hữu hàng hóa xuất khẩu tại địa phương.

Cơ sở kinh doanh chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT trong trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, ngừng hoạt động. VAT đầu vào được khấu trừ.

Chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ nhân đạo.

Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại: dự án hoặc chủ dự án, nhà thầu chính hoặc tổ chức được nhà tài trợ nước ngoài chỉ định quản lý dự án, dự án sẽ hoàn lại số thuế GTGT đã nộp. Mua hàng hóa, dịch vụ cho các chương trình, dự án tại Việt Nam.

Tổ chức Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ nhằm hỗ trợ các khoản viện trợ và chương trình, dự án viện trợ nhân đạo tại Việt Nam được hoàn thuế GTGT đã nộp của hàng hóa, dịch vụ đó.

dich vu bao cao thue tron goi 3 - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI - BÁO CÁO THUẾ

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi

Quy định quốc gia quy định nếu đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo Luật ưu đãi miễn trừ ngoại giao, mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng tại Việt Nam thì số thuế giá trị gia tăng được ghi trên hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán tăng thêm sẽ được hoàn lại. Giá thanh toán đã bao gồm VAT.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được quyền mua hàng tại Việt Nam và mang theo xuất cảnh được hoàn thuế.

Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh.

Tổ chức kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế

Tổ chức kinh doanh có quyền nộp đơn xin hoàn thuế lên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và nếu việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo các điều ước quốc tế, trong đó có điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thời gian hoàn thuế GTGT

Thời gian hoàn thuế GTGT trong từng trường hợp:

 • Hoàn trước – kiểm tra sau: Thời gian hoàn thuế là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
 • Kiểm tra trước – hoàn sau: Thời gian hoàn thuế là trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

Lưu ý: Trường hợp hoàn thuế sau kiểm tra sẽ áp dụng cho trường hợp hoàn thuế lần đầu hoặc hoàn thuế lần hai đối với doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế lần đầu còn nhiều sai sót.

TIM SEN – Dịch vụ hoàn thuế GTGT chuyên nghiệp

TIM SEN – Đơn vị dịch vụ chuyên hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), dịch vụ kế toán thuế tại TPHCM. Công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 100 nhân viên chuyên nghiệp, đã cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp theo hợp đồng dài hạn cho hơn 2.000 công ty trên cả nước. TIM SEN vẫn cam kết mang đến cho khách hàng sự an tâm, hồ sơ và thủ tục chính xác đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc.

dich vu bao cao thue tron goi 2 - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI - BÁO CÁO THUẾ

Sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của TIM SEN sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp uy tín sẽ cung cấp dịch vụ với cam kết không phát sinh thêm phí. Đội ngũ nhân viên tâm huyết, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của Tim Sen sẽ nhanh chóng đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí thuế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty TIM SEN cam kết không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoại trừ phí dịch vụ kế toán đã thỏa thuận. Hãy liên hệ với TIM SEN ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Thông tin liên hệ:

 • Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec
 • Văn phòng: 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
 • Bãi đậu xe: 3/1 Thành Thái, P.14, Quận 10, Tp.HCM
 • Tel: (028) 71 069 069 – Hotline: 0903 016 246
 • Mail: info@timsen.vn
 • Website: https://timsen.vn/

Trên đây là thông tin về hoàn thuế GTGT là gì và các trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định. Các doanh nghiệp, cá nhân cần chú ý hạch toán chính xác để đảm bảo lợi ích của mình đồng thời tránh lãng phí thời gian, công sức.

Bài viết liên quan
;