Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Tổng đài tư vấn pháp luật 024.3223.25.46 tư vấn thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế

- Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng); chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý).

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung 2012;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP;

+ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP;

+ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ;

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC;

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC;

+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC;

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế