Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?

Câu hỏi:  Luật sư cho tôi hỏi, tôi đi đăng ký học cho con thì làm mất giấy khai sinh bản gốc, vậy giờ tôi có được cấp lại giấy khai sinh bản gốc không hay chỉ được cấp bản sao và thủ tục như thế nào. Tôi xin cảm ơn./.

Trả lời: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 024.32232546 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà Bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định 158/2005/NĐ-CP có quy định như sau:

“ 1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh”.

Như vậy, theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP, khi mất Giấy khai sinh sẽ được cấp lại. Tuy nhiên từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Luật hộ tịch 2014 bắt đầu có hiệu lực đã thay thế Nghị định 158/2005/NĐ-CP. Trong Luật hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn không còn quy định việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh mà khi mất Giấy khai sinh, tùy từng trường hợp người bị mất có thể thực hiện thủ tục xin cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại việc khai sinh.

Cụ thể :

 1.  Cấp bản sao trích lục hộ tịch:

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Về thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, Điều 64 Luật tộ tịch 2014 hướng dẫn: Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Vậy, trường hợp này bạn có thể trực tiếp tới ủy ban nhân dân xã hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai để được cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh.

 1. Đăng ký lại việc khai sinh:
 • Điều kiện đăng ký lại khai sinh:

Điều 24, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau về vấn đề đăng ký lại khai sinh:

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ”.

-  Thủ tục đăng ký lại khai sinh:

Quy định cụ thể tại Điều 26, Nghị định 123/2015/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Luật hộ tịch:

“ 1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý”.

- Thời hạn đăng ký lại khai sinh:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

LƯU Ý:  Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

 • Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, việc đăng ký lại khai sinh chỉ được giải quyết trong trường hợp bạn bị mất bản chính giấy khai sinh đồng thời nơi bạn đã đăng ký khai sinh bị mất hết hồ sơ lưu trữ. Còn trong trường hợp tại địa phương vẫn đang lưu trữ những thông tin đăng ký khai sinh của bạn thì bạn chỉ có thể xin trích lục hộ tịch (thường gọi là xin cấp bản sao giấy khai sinh) theo quy định tại Luật hộ tịch 2014.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 024.32232546 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Lâm Thị Trâm Anh

 

Bình luận 14

 1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?
  Tô Thị Nhàn

  Luật sư cho tôi hỏi, con tôi sinh năm 2009 bị mất giấy khai sinh bản chính thì có làm lại giấy khai sinh bản chính không ạ

  1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?
   Cụt thì hồng

   Thưa luật sư cho e hỏi một vấn đề ạh trường hợp của e là từ lúc nhỏ e ở với ông bà ngoại.e không ở với bố mẹ.nhung lúc e lớn đc 10 thì bố mẹ e qua đời hết.e đi học thì mang họ của bố nhưng chúng minh thư lại mang họ của mẹ vậy e muốn xin cấp lại bản sao giấy khai sinh thì phải làm thế nào vậy e là dan tộc Thái

   1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?
    Cụt thì hồng

    Thưa luật sư cho e hỏi một vấn đề ạh trường hợp của e là từ lúc nhỏ e ở với ông bà ngoại.e không ở với bố mẹ.nhung lúc e lớn đc 10 thì bố mẹ e qua đời hết.e đi học thì mang họ của bố nhưng chúng minh thư lại mang họ của mẹ vậy e muốn xin cấp lại bản sao giấy khai sinh thì phải làm thế nào vậy e là dan tộc Thái

    1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?

     em có một thắc mắc muốn hỏi anh/chị là người muốn làm lại giấy khai sinh thì mã định danh sẽ được cấp lại từ đầu phải không ạ.

     1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?

      Tôi có 3 người con do lúc trước có khảo sát điều tra dân số lên không nhớ đã đưa cho ai lên cả 3 cháu đều bị mất hết bản chính giấy khai sinh giờ chỉ còn lại bản sao vậy tôi muốn Làm lại bản chính thì có được không ạ vậy xin luật sư trả lời giúp tôi ạ

      1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?

       Tôi làm giấy khai sinh cho cháu khi đi lấy về ko để ý , đến khi cần giấy khai sinh ko thấy bản chính chỉ có 3 bản sao , giờ có hỏi được để tìm bản chính cho cháu ko , hay có xin được lại ko ạ

       1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?

        Tôi làm giấy khai sinh cho cháu khi đi lấy về ko để ý , đến khi cần giấy khai sinh ko thấy bản chính chỉ có 3 bản sao , giờ có hỏi được để tìm bản chính cho cháu ko , hay có xin được lại ko ạ

        1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?
         Ngọc Yến

         Con e sinh năm 2021. Khi àm khai sinh k co bản gốc, mà xã chỉ đưa 4 bản sao Co phải bị mất bản chính k? E co phải cần làm lại k?

         1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?
          Thanh Lan

          Luật sư cho tôi hỏi, con tôi sinh nằm 2021, giờ mất bản gốc giấy khai sinh, vậy có thể làm lại bản gốc hay không ?

          1. Mất Giấy khai sinh bản chính có được cấp lại không?

           Dạ em chào luật sư! Luật sư cho em hỏi: em bị mất giấy khai sinh cả bản gốc lẫn bản chính và giấy khai sinh em ghi em sinh ở Lâm Đồng nhưng hiện em đã chuyển hộ khẩu lên Khánh Hoà. Vậy giờ em có thể xin cấp giấy khai sinh bản sao tại Khánh Hoà mà không cần về Lâm Đồng không ạ! Em cảm ơn luật sư!

Thêm bình luận