Ngày 22/12 Là Ngày Gì? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Của Ngày QĐNDVN

Quân đội là lực lượng đại diện cho lực lượng vũ trang của một quốc gia, giống như Việt Nam. Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Và ngày 22/11 là ngày gì?

Ngày 22/12 là ngày gì?

Ngày 22 tháng 5 hàng năm là ngày lễ truyền thống của cả dân tộc nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, cho đến nay, ngày 22/12 cũng được coi là ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguồn gốc ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập Đội Tuyên truyền Quân giải phóng Việt Nam vào tháng 12 năm 1944, đề ra nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động, phương châm chiến đấu của lực lượng vũ trang. Chỉ thị nêu rõ: “Tên Đội tuyên truyền Quân Giải phóng Việt Nam có ý nghĩa chính trị quan trọng hơn quân sự. Đó là đội tuyên truyền…, đồng thời là điểm xuất phát của quân giải phóng, có thể đi từ Nam ra Bắc…”.

Tại rừng huyện Nguyên Bình (Cao Bình), ngày 22/12/1944, Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân chính thức được thành lập gồm 34 chiến sĩ chia làm 3 phân khu, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Là lực lượng chủ lực đầu tiên của Lực lượng vũ trang cách mạng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội Tuyên truyền và Quân giải phóng Việt Nam gồm có đồng chí Hoàng Sâm làm đại úy, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm chính trị gia, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch và tình báo, đồng chí Văn Tiến (Lộc Văn Lung). ) như một quản lý. Đội được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chỉ có 34 người và 34 vũ khí các loại, nhưng họ là những người lính kiên cường, dũng cảm trong các nhóm du kích như Cao – Bắc – Lãng và Cứu nguy, là con của dân tộc áp bức tã bỉm. Họ vô cùng yêu nước và lòng căm thù giặc đã biến họ thành một khối vững chắc mà không kẻ thù nào có thể phá vỡ được. Sau lễ thành lập, lữ đoàn tổ chức bữa ăn đơn giản không rau, không muối nhằm đánh thức tinh thần đau khổ của các chiến sĩ cách mạng, lữ đoàn tổ chức tiệc “Đêm du kích” với nhân dân địa phương, tăng cường tình đoàn kết giữa quân đội ta và nhân dân.

Lịch sử 62 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của Quân đội ta không thể tách rời lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Đội quân do Đảng và Bác Hồ huấn luyện là Đội Tự vệ Đỏ thời Xô Viết thời hoàng kim – du kích Nghệ Tĩnh, Bắc Sơn, Nam Kỳ, Ba Tơ, Cao Bắc Lãng. Một đội quân cán bộ, chiến sĩ được vũ trang từ thế hệ này sang thế hệ khác, toàn dân đã kháng chiến, đánh bại mọi kẻ thù hung bạo, giành lại độc lập, thống nhất, kiên quyết bảo vệ vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang hướng tới cách mạng. . của hai nước chị em Lào và Campuchia.

Năm 1989, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22/12 không chỉ là ngày kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày thành lập Hiệp hội Lực lượng Phòng vệ Tổ quốc Việt Nam. .

Ý nghĩa ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý nghĩa của tên gọi Quân đội nhân dân xuất phát từ “của dân, do dân và vì dân”. Về sau, ý nghĩa này được Đảng Cộng sản Việt Nam mở rộng thành “dân là gốc, bảo vệ tính mạng, tài sản, chủ quyền của nhân dân, bảo vệ độc lập, thống nhất và bản sắc dân tộc của nhân dân”.

Hàng năm, ngày 22 tháng 12 là dịp để nhân dân Việt Nam ôn lại lịch sử hào hùng, những truyền thống vẻ vang và những chiến công vẻ vang của quân và dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là dịp để tự hào về lịch sử của mình mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu một cách đầy đủ và sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của tổ tiên. Hiểu được sự hy sinh to lớn này, ngày lễ quan trọng này là dịp để chúng ta tỏ lòng tôn kính các thế hệ cha ông ta đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp tỏ lòng tôn kính những người đã hy sinh vì sự nghiệp phục vụ nhân loại. . . Từ đó khơi dậy trong chúng ta lòng tự hào, tự hào dân tộc, đồng thời phát huy hơn nữa lòng yêu nước, tình yêu chủ nghĩa xã hội. Nhưng quan trọng nhất, trong số những tình cảm cao đẹp đó có ý thức tự lực, tự cường không ngừng lớn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, học tập, rèn luyện để xây dựng nên giàu đẹp.

Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Kể từ khi thành lập cho đến ngày nay, hàng năm nhân dịp Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam, cả nước Việt Nam đều tổ chức các hoạt động với chủ đề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quân đội nhằm tuyên truyền rộng rãi truyền thống, lòng dũng cảm của dân tộc Việt Nam. vì đánh giặc và bảo vệ đất nước.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc mít tinh, hội nghị chuyên đề, mít tinh đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, biểu diễn văn hóa, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, trò chơi quân sự và các hoạt động khác được tổ chức trên đảo trong cả nước, gồm các làng, xã, hiệp hội, tổ chức trên khắp cả nước. quốc gia. .

Những câu hỏi về Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 1. Đội Tuyên truyền Giải phóng Việt Nam (tiền thân của Quân đội nhân dân) ra đời khi nào và vào năm nào? Hoặc? Lúc đó có bao nhiêu người và bởi ai?

– Ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai thị trấn Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ban đầu có 34 người lính. do Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo.

Câu 2 . Vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam là ai?

– Võ Nguyên Giáp

Câu 3. Việt Cộng nào trong kháng chiến chống Pháp đã lấy xác lấp hố Châu Mai?

– Phan Đình Giót

Câu 4. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?

– Ngày 7 tháng 5 năm 1954

Câu 5. Chiến dịch Thành Quảng Trị kéo dài bao nhiêu ngày đêm?

– 81 ngày đêm

Câu 6 . Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là ngày nào?

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Câu 7 . Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay là ai?

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay là Phan Văn Giang.

Câu 8 . Ngày 22 tháng 12, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22 tháng 12) làm Ngày Quốc phòng?

– 22 tháng 12 năm 1989

Câu 9. Tổ chức nào có trước Quân đội nhân dân Việt Nam?

– Việt Nam rải quân giải phóng

Câu 10 . Cờ Quân đội nhân dân Việt Nam có dòng chữ gì?

– Quyết tâm giành chiến thắng

Câu 11. Ngày đầu thành lập VNTTGPQ có bao nhiêu chiến sĩ?

– 34 binh sĩ

Câu 12 . Chiến dịch nào đã kết thúc Chiến tranh Đông Dương?

– Điện Biên Phủ

Câu 13. Trận không chiến Điện Biên Phủ diễn ra khi nào?

– 1972

Câu 14. Cấp tổ chức cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

– Lính

Câu 15. Ai được gọi là cha của ngành quân sự?

– Tướng Trần Đại Nghĩa

Câu 16. Các quân chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm:

– Lục quân, Hải quân, Phòng không

Câu 17. Chiến dịch nào đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam?

– Vùng quê Hồ Chí Minh

Câu 18 . Cấp tổ chức thấp nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam?

– Tiểu đoàn

Câu 19 . Vị tướng nào từng giữ chức chủ tịch nước?

-Công Anh

Câu 20. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

– 22 tháng 12 năm 1944

Câu 21. Chiến dịch không kích Điện Biên Phủ kéo dài bao lâu?

– 12 ngày đêm

Câu 22 . Xin cho biết ai là người phát ngôn chính thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam?

– Tạp chí Quân đội nhân dân

Câu 23. Sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam có những cấp bậc nào?

– Đại tướng, Đại tá, Thiếu úy

Câu 24. Người Pháp xâm lược Việt Nam vào năm nào?

– 1858

Câu 25 . Ai đặt tên “Quân đội nhân dân Việt Nam”?

– Hồ Chí Minh

Câu 26 . Lính có bao nhiêu cấp, gồm những cấp nào?

– 2 cấp độ: Riêng trước, Riêng

Câu 27. Người duy nhất giữ chức vụ “Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang”?

– Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Câu 28. Chiến dịch nào còn được gọi là “Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định”?

– Vùng quê Hồ Chí Minh

Câu 29. Xin ông cho biết quê quán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

-Quảng Bình

Câu 30 . Hai cột mốc lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ?

– Chiến dịch Điện Biên Phủ và Đại thắng Mùa Xuân 1975.

Câu 31 . Những vị tướng nào của nước ta được bình chọn là danh tướng thế giới?

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp.

Câu 32. “Hãy nhắm vào địch và bắn” Đây là câu nói của anh hùng nào?

– Nguyễn Viết Xuân.

Câu 33. Ai sở hữu Compendium of War?

-Trần Quốc Tuấn.

Bài viết liên quan