Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài

Hỏi: Tôi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhưng được biết cả tôi và chồng tương lai cần phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của cơ quan có thẩm quyền. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi: Tôi phải xin giấy xác nhận này ở đâu và thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn./.

Trả lời:

Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0983525955 - 0931047999 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà Bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì hồ sơ khi đăng ký hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài cần có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của cả hai bên.

* Về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người Việt Nam được quy định tại điều 21,22 Nghị định 123/2015/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, cụ thể:

- Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tkhai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

- Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác.

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

* Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người nước ngoài:

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0983525955 - 0931047999 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Lâm Thị Trâm Anh

         

 

Bình luận 5

 1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài
  cruircupe

  I can t stop thinking about all the things that happened in the film and all of the tears and shivers I got from it buying cialis online usa However, the progression of fatty liver did not significantly affect the mortality of breast cancer patients

  1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài
   pseurge

   How to cite this article Samadi N, Ghanbari P, Mohseni M, Tabasinezhad M, Sharifi S, Nazemieh H, Rashidi MR buy cialis online in usa We also noted that treatment with progesterone significantly increased the invasiveness in this cell line; however, combined treatment with vorinostat and progesterone decreased the invasive capacity of HCC70 cells

   1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài
    Irrilky

    You could essentially count forward until you reach Day 280, and that would be your due date buy cialis 20mg

    1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài
     Elefric

     Lasix Generic buy stromectol for humans in tijuana

     1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài
      Prilamaix

      Frickp https://oscialipop.com - Cialis Fmtjdf Amoxicillin 500 Mg Breastfeeding cialis generic 5mg https://oscialipop.com - cheap cialis generic online Dapoxetine Uk Bjplun

Thêm bình luận