Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho nhiều thửa đất

Hỏi: Gia đình tôi hiện đang sử dụng 3 thửa đất trong cùng một xã và đều chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). Tôi hiện nay đang muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả 3 thửa đất trên. Tôi muốn hỏi: Tôi có thể được cấp 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung cho cả 3 thửa đất hay không? Nếu có, thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, hiện đang có quyền sử dụng 03 thửa đất trên cùng một địa bàn 01 xã. Tuy nhiên, do ban chưa cung cấp loại đất hiện tại của ba thửa đất trên, nên Tổng đài 024.32232546 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. xin trích dẫn pháp luật cho bạn để bạn đối chiếu như sau:

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về  Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó….”

Như vậy, nếu các thửa đất trên của bạn không có cùng mục đích sử dụng là đất nông nghiệp thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng cho từng thửa đất.

Còn nếu các thửa đất trên của bạn có cùng mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, thì hạn có quyền đề nghị Cơ quan có thẩm quyền cấp 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đó. Khi đó, thủ tục được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

Điều 23. Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

1. Hồ sơ thủ tục đăng ký được tập hợp để lưu trữ và tra cứu khi cần thiết bao gồm:

a) Các giấy tờ do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp khi đăng ký lần đầu và đăng ký biến động;

b) Các giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền lập trong quá trình thực hiện các công việc của thủ tục: Kiểm tra hồ sơ; công khai hồ sơ và thẩm tra, xác minh theo ý kiến phản ánh đối với nội dung công khai (đối với trường hợp đăng ký lần đầu); xác định và thu nghĩa vụ tài chính liên quan đến đăng ký lần đầu và đăng ký biến động theo quy định.

2. Hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này ở dạng giấy được tập hợp thành hồ sơ thủ tục đăng ký cho từng thửa đất (kể cả hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với đất của chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất), từng căn hộ chung cư.

Trường hợp đăng ký lần đầu mà người sử dụng đất đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất theo quy định thì lập một hồ sơ thủ tục đăng ký chung cho các thửa đất đó.

…”

Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài 024.32232546 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài 024.32232546 để được giải đáp cụ thể và chi tiết hơn.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

Bài viết liên quan