Chạy xe quá tốc độ bị xử phạt như thế nào?

Câu hỏi: Tôi được biết khi chạy xe quá tốc độ ở mức độ khác nhau thì sẽ áp dụng các mức xử phạt khác nhau, vậy xin hỏi luật sư điều khiển xe ô tô và xe mô tô chạy quá tốc độ sẽ có những mức xử phạt tương ứng ra sao?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

          Đa số người tham gia giao thông, nhất là sống trong những đô thị đông dân cư thì việc phạm lỗi an toàn giao thông là điều không thể tránh khỏi. Một trong những lỗi thường gặp của người tham gia giao thông là chạy xe quá tốc độ quy định.    

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10km/h theo Điểm a Khoản 3 Điều 5.
  • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h theo Điểm đ Khoản 6 Điều 5.
  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h theo Điểm a Khoản 7 Điều 5 và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng theo Điểm b Khoản 12 Điều này.
  • Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h theo Điểm đ Khoản 8 Điều 5 và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng theo Điểm c Khoản 12 điều này.

Cũng theo Nghị định này, điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h theo Điểm c Khoản 3 Điều 6.
  • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h theo Điểm a Khoản 5 Điều 6.
  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h theo Điểm a Khoản 8 Điều 6 và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng đến 03 tháng theo Điểm b Khoản 12 Điều này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./

Chuyên viên Nguyễn Bảo Ngọc

Bài viết liên quan