Đang kí thường trú trong trường hợp được điều động, tuyển dụng đến làm

Hỏi luật sư: Tôi là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và đang ở nhờ nhà ở của người khác tại Hà Nội. Năm 2019, tôi được điều động về làm việc tại Hà Nội. Nay tôi muốn thực hiện việc đang kí HKTT thì cần những giấy tờ gì?

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 – Điều 20 – Luật cư trú 2006 (sửa đổi, bổ sung 2013), điều kiện để công dân đang kí thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương 

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 

………………………………………………………………………………………………..

  1. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp” ….

Như vậy tường hợp bạn đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đang ở nhờ nhà ở của người khác tại Hà Nội (thành phố trực thuộc trung ương), để được đang kí thường trú thì bạn cần cung cấp những giấy tờ, tài liệu sau:

Thứ nhất, bạn cần đưa ra những giấy tờ, tài liệu chứng minh là mình đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Điểm b – Khoản 3 – Điều 6 – Thông tư 35/2014/TT-BCA. Bao gồm:

– Giấy giới thiệu (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp (kể cả Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo pháp luật lao động (áp dụng cho mọi cơ quan, tổ chức, kể cả các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế có sử dụng lao động);

+ Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo pháp luật cán bộ, công chức.

– Riêng đối với những người là lãnh đạo thuộc cơ quan, tổ chức thì quyết định của cấp có thẩm quyền về bổ nhiệm, điều động lãnh đạo thuộc cơ quan, tổ chức hoặc giấy tờ chứng minh là người lãnh đạo thuộc cơ quan, tổ chức đó thay cho hợp đồng không xác định thời hạn.

– Xác nhận (ký tên, đóng dấu) của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (kể cả Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) về việc công dân đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn (áp dụng cho mọi cơ quan, tổ chức, kể cả các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế có sử dụng lao động) hoặc theo chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Thứ hai, những giấy tờ, tài liệu chứng minh chứng minh việc bạn đang ở nhờ chỗ ở hợp pháp của người khác theo quy định tại Điểm b – Khoản 1 – Điều 6 – NĐ 31/2014/NĐ-CP. Bao gồm:

+ Văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp của cá nhân, tổ chức; văn bản cho ở nhờ nhà ở của tổ chức, cá nhân (công chứng, chứng thực)

+ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị sãn những giấy tờ như: CMND, Sổ bảo hiểm xã hội,…. để đối chiếu, kê khai khi người có thẩm quyền yêu cầu

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Mọi thông tin  vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 024.32232546 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan