Điều kiện xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất cà phê. Nay tôi muốn xuất khẩu cà phê ra nước ngoài. Vậy tôi có được xuất khẩu hay không? Tôi cảm ơn luật sư!

Trả lời: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đại Nam. Dựa trên thông tin mà Bạn cung cấp và đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, Phòng tư vấn –Tổng đài thuộc Công ty Luật Đại Nam xin tư vấn cho Bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 7  Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu” là quyền của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ- CP:

Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó”

Như vậy, xuất khẩu không phải là ngành nghề kinh doanh nên khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất khẩu cụ thể bất kỳ mặt hàng nào. Khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì Doanh nghiệp thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế là có hoạt động xuất khẩu.  Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xuất khẩu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Do vậy,  doanh nghiệp phải đáp ứng thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Điều 4 Nghị định 187/2013/NĐ- CP:

       – Hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu phải có giấy phép của Bộ Công Thương hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành.

       – Hàng hóa xuất khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan.

       – Các hàng hóa khác thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu thì không được phép xuất khẩu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn để được giải đáp cụ thể hơn.

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh

Bài viết liên quan