Hướng dẫn đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Tổng đài tư vấn pháp luật 024.3223.25.46 tư vấn thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, tổ chức.

– Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế thuộc đối tượng được tạo Hóa đơn tự in, đặt in theo quy định để sử dụng hóa đơn phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế.

– Cách thức thực hiện:             

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chí

 – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  + Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

– Thời hạn giải quyết: Hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in theo Mẫu số TB 05/AC (3.15) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.

– Lệ phí (nếu có): Không có.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010;

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;

+ Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017;

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

Bài viết liên quan