Làm thế nào để nhận lại xe mất trộm từ cơ quan Công an?

Làm thế nào để nhận lại xe mất trộm từ cơ quan Công an?

Em bị mất 1 chiếc xe máy từ tháng 11/2016 và em có đi trình báo Công an. Sau đó, Công an có tìm lại được chiếc xe nhưng vẫn giữ lại bảo là để phục vụ điều tra đến tháng 4/2017 sẽ trả lại xe. Nhưng qua tháng 4 thì họ lại bảo chưa bắt được 2 đối tượng còn lại nên chưa thể trả. Vậy em phải làm gì để nhận lại xe của mình? Xin Luật sư tư vấn.

Độc giả Đỗ Đức Biên (Nam Định)

Trả lời: Dựa trên những thông tin mà bạn đã nêu, chúng tôi tư vấn những quy định của pháp luật về vấn đề mà bạn đang thắc mắc như sau:

Theo quy định pháp luật, khi nhận được trình báo, tố cáo của cá nhân, tổ chức, thì Cơ quan công an có nghĩa vụ xác minh sự việc. Trường hợp của bạn xét thấy có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản, vì vậy Thủ trưởng Cơ quan Công an bằng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ ra Quyết định khởi tố vụ án. Khi đó, bạn được coi là người bị hại trong vụ án này. Theo quy định tại Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 chiếc xe máy bị mất của bạnđược coi là vật chứng do tội phạm chiếm đoạt và được xử lý.

“Điều 76. Xử lý vật chứng

1. Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra quyết định, nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát quyết định, nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Tòa án hoặc Hội đồng xét xử quyết định ở giai đoạn xét xử. Việc thi hành các quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

2. Vật chứng được xử lý như sau:

….b) Vật chứng là những vật, tiền bạc thuộc sở hữu của Nhà nước, tổ chức, cá nhân bị người phạm tội chiếm đoạthoặc dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp; trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì sung quỹ Nhà nước;

….3. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có quyền quyết định trả lại những vật chứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án.

4. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với vật chứng thì giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.”

Như vậy, nếu chiếc xe máy thuộc sở hữu hợp pháp của bạn thì cơ quan điều tra có nghĩa vụ trả lại bạn. Tuy nhiên, nếu chiếc xe đó còn liên quan đến vụ án khác thì cơ quan điểu tra có thể giữ lại để phục vụ công tác điều tra. Vậy nên, trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn kiến nghị về việc xử lý chiếc xe máy của bạn gửi đến Thủ trưởng cơ quan công an (nếu trong giai đoạn điều tra), Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân (nếu trong giai đoạn truy tố).

Ls Nguyễn Anh Tuấn (Công ty Luật Đại Nam)

Bài viết liên quan