Lương hưu đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Hỏi: Mẹ tôi là cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. Đến tháng 05/2018, mẹ tôi đủ 55 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm. Trong đó có 04 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Luật sư cho tôi hỏi: Mẹ tôi có thuộc hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu:

“Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu”

Theo khoản 3 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về điều kiện hưởng lương hưu thì :

“…3. Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội, được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

b) Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Theo thông tin bạn cung cấp, thì mẹ bạn đã có 17 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 04 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Như vậy, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của mẹ bạn là 13 năm (không đủ 15 năm đóng bảo hiểm bắt buộc). Do vậy, mẹ bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Ngô Thị Thanh Hà

Bài viết liên quan