Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

 

HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………….

SỐ CMND:………………NGÀY CẤP:…………….NƠI CẤP:………..

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:………………………………………………………

EMAIL: ………………………………………………………………….

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ (khi cần thiết):……………………………...

                                                                     TPHCM, ngày……tháng……..năm………..

                                       (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 - Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.