Cách Viết Bản Tường Trình Sự Việc (Mẫu Tường Trình Hay Gặp)

Viết bản tường trình sự việc là sự thể hiện chính xác và trung thực nhất về những gì đã xảy ra. Hiện nay, để có cơ sở nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tế, báo cáo sự cố được lập bằng văn bản, gọi là báo cáo. Luật Dương Gia xin giới thiệu với các bạn cách viết báo cáo sự việc (mẫu báo cáo chung).

Một số mẫu bản tường trình sự việc thường gặp

Mâu báo cáo về những gì đã xảy ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–***—–

…….., ngày…. tháng …. năm …..

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về….)

Kính thưa:……..

Tôi tên là:…… sinh ngày…….

Mã số căn cước công dân:….. ngày cấp: …… nơi cấp: …………

Địa chỉ thường trú: …….

Chỗ ở hôm nay:……

Số điện thoại liên hệ:………

Tôi xin trình bày nội dung sự việc như sau:

…………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.

Người xin việc

(ký tên, ghi họ tên đầy đủ)

Mẫu tường trình tai nạn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay lúc…..giờ…. ngày…. năm…..

TRONG:……………

Chúng tôi gồm có:

1…..Chức vụ: ……

2…..Chức vụ: ……

3….. Chức vụ: …….

Cùng nhau lập báo cáo tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ………

Hiện trường vụ tai nạn: ……….

Lịch sử vụ tai nạn (ghi rõ chi tiết):

…………

Nguyên nhân xảy ra tai nạn (ghi chi tiết): …………

Hậu quả xảy ra trong thực tế: ……….

Người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người 1:……

2. Người thứ hai:…….

Tôi/chúng tôi xin xác nhận những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này.

Biên bản/báo cáo được hoàn thành vào lúc:.…giờ…, ngày…..tháng…. năm …. TRONG ……

XÁC NHẬN

( Chữ ký và đóng dấu của người được bảo hiểm/cơ quan chỉ đạo hoặc chính phủ, công an nơi xảy ra tai nạn/nhân chứng

NHÂN VIÊN BÁO CÁO

(Ký tên, ghi đầy đủ họ tên)

Bản tường trình học sinh vi phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày……tháng…..năm….‏

‏BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v……)‏

Kính gửi: Ban Giám hiệu nhà trường…………

Tên tôi là :…………

‏Sinh nhật:…….……‏

Quê quán:.…………‏

Nơi ở hiện tại:……….

Một học sinh trong lớp:……Trường…………‏

Số điện thoại của phụ huynh: ………

Địa chỉ:……….

‏Hôm nay, ngày…….tháng…….năm……..Tôi viết bản báo cáo này để trình báo về hành vi của mình…………, cụ thể nội dung vụ việc diễn ra như sau:

Khoảng….giờ…. phút, ngày…. tháng…. …..Trong giờ học……. của giáo sư/giáo viên……. (hoặc trong giờ giải lao/sau giờ học), bạn đã hành động…………. với bạn……….Hành vi của tôi xuất phát từ………….

‏Theo nội quy của trường, tôi cho rằng hành vi của mình đã vi phạm nội quy của trường và đáng bị trừng phạt theo nội quy.‏

Tôi xác nhận rằng thông tin trong báo cáo này là đúng sự thật.‏

Tôi sẽ xử phạt theo quy định và tôi hứa sẽ không tái phạm nữa!‏

Giáo sư chính thức

(ký tên, ghi họ tên đầy đủ)

Nhà báo

(ký tên, ghi họ tên đầy đủ)

Cách viết bản tường trình sự việc

Hướng dẫn về hình thức

Báo cáo là loại văn bản không yêu cầu những tiêu chuẩn quá khắt khe trong việc soạn thảo văn bản hành chính. Tuy nhiên, báo cáo vẫn phải đảm bảo quy định về hình thức văn bản theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ liên quan đến công tác văn phòng. Cụ thể, định dạng văn bản của báo cáo bao gồm các thành phần chính sau:

– Tên quốc gia và đồng tiền;

– Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

– Số văn bản, ký hiệu;

– Địa điểm, thời gian cấp văn bản;

– Gõ tên và tóm tắt nội dung văn bản;

– Nội dung của văn bản;

– Chức danh, họ tên và chữ ký của người được ủy quyền;

– Con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức;

– Người nhận.

Trên đây là mẫu chung cho các văn bản hành chính. Việc lập báo cáo cũng sẽ dựa trên tinh thần của quy định này, tuy nhiên cần lưu ý cách trình bày tờ khai như sau:

– Chức danh, chức danh quốc gia: Trong báo cáo, chức danh, chức danh quốc gia được viết hoa và căn giữa văn bản;

– Địa điểm, thời gian khai báo: cần ghi rõ nơi khai báo và thời gian chính xác ngày, tháng, năm khai báo. Trong một số trường hợp như trình báo một vụ tai nạn giao thông cũng cần ghi rõ giờ, phút thực hiện trình báo;

– Tên văn bản: “BÁO CÁO (Giới thiệu…)” là văn bản viết hoa và căn giữa;

– Thông tin về cá nhân, đơn vị, tổ chức nhận báo cáo;

– Thông tin về người báo cáo: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại liên hệ để cơ quan nhận báo cáo dễ dàng liên hệ với người báo cáo;

– Trình bày nội dung chính của báo cáo: Trình bày chi tiết các sự việc đã xảy ra;

– Cam kết về nội dung đã báo cáo;

– Người lập báo cáo phải ký tên và ghi họ tên.

Hướng dẫn viết nội dung

Ngoài hình thức thì nội dung luôn là yếu tố quan trọng của văn bản hành chính. Vì vậy, khi viết nội dung báo cáo, nội dung báo cáo cần thể hiện các thông tin sau:

– Trình bày chi tiết thời gian, diễn biến sự việc;

– Nguyên nhân sự việc;

– Trình bày thông tin cụ thể về người có liên quan;

– Thiệt hại cụ thể đã thực tế xảy ra;

– Trách nhiệm của người viết báo cáo về hậu quả xảy ra.

Ví dụ: khi viết báo cáo về hành vi vi phạm của học sinh, học sinh có thể viết báo cáo diễn biến vụ việc theo thời gian, nêu chi tiết nguyên nhân vụ đánh nhau…

Lưu ý nội dung báo cáo phải chính xác, trung thực, đúng với diễn biến thực tế và người báo cáo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của thông tin trình bày trong báo cáo.

Bản tường trình là gì? Bản tường trình được viết khi nào?

Báo cáo là văn bản được lập để trình bày một sự việc tiêu cực, gây hậu quả xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, cơ quan, tổ chức và thậm chí là toàn xã hội. Lời tố cáo chân thực được sử dụng trong hầu hết các ngành, lĩnh vực và đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong hoạt động điều tra của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm xác minh, giải quyết các vấn đề dân sự, hình sự.

Khái niệm báo cáo nêu trên cũng phần nào nói lên mục đích của việc thực hiện báo cáo. Theo đó, mục đích của báo cáo nhằm hỗ trợ các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết được các vụ việc cụ thể đã xảy ra. Từ những vấn đề được phản ánh, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan có lý do để điều tra, tìm cách giải quyết, xử lý phù hợp, hiệu quả.

Hơn nữa, báo cáo còn biết người thực hiện việc đó. Khác với việc kiểm tra, bản báo cáo thể hiện cả sự trung thực, chân thành trong lời khai của người phạm tội, đồng thời có tác dụng răn đe, giúp người phạm tội nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình.

Những điểm cần lưu ý khi viết bản tường trình

Bởi vì báo cáo là văn bản hành chính trình bày những sự việc đã xảy ra và để lại hậu quả trên thực tế. Vì vậy, khi viết báo cáo, người viết cần lưu ý một số điểm sau:

  • Thứ nhất, người viết báo cáo phải trình bày sự việc một cách chính xác, rõ ràng. Báo cáo được các cá nhân, cơ quan, tổ chức phù hợp sử dụng, tùy theo nội dung, diễn biến vụ việc để xác định hành vi vi phạm.

Trong báo cáo, nguyên nhân và diễn biến của vụ việc phải được nêu rõ ràng và chính xác nhất có thể. Bởi việc trình bày chính xác sự việc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ.

Ngoài ra, người viết báo cáo cũng phải nêu rõ hậu quả mà vụ việc gây ra cho cá nhân, tập thể để chứng minh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

  • Thứ hai, nội dung báo cáo phải trung thực, khách quan:

Người viết báo cáo phải trung thực trong từng lời nói. Trình bày chính xác những gì đã xảy ra, đặc biệt không thêm hoặc bớt những thông tin ảnh hưởng đến việc điều tra và phán quyết.

  • Thứ ba, người viết báo cáo phải cam kết đúng nội dung báo cáo của mình. Nếu nội dung sai, người báo cáo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lệch đã báo cáo.

Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết: Nghị định số 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ liên quan đến công tác văn phòng.

Bài viết liên quan