Quy định về người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên

Quy định về người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên

Hỏi: Tôi hiện đang ở cùng hai cháu ngoại gồm: một cháu sinh năm 2003 và một cháu sinh năm 2005, bố mẹ của hai cháu đều mất sớm. Ngoài tôi, hai cháu không còn ai thân thích. Tôi xin hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có đương nhiên là người giám hộ cho hai cháu?

Trả lời:

Cám ơn Ông/Bà đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn pháp luật – Công ty TNHH Luật Đại Nam. Theo thông tin Ông/Bà cung cấp, Công ty TNHH Luật Đại Nam xin tư vấn như sau:

Do hai cháu ngoại của Ông/Bà đều chưa thành niên và không còn cha, mẹ, nên thuộc trường phải có người giám hộ (quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hai cháu, pháp luật quy định thứ tự người giám hộ đương nhiên cho người chưa thành niên tại Khoản 2 Điều 52 Bộ luật Dân sự 2015, như sau:

“1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.”

Theo thông tin mà Ông/Ba cung cấp, do hai cháu không còn người thân thích nào khác, nên Ông/Bà sẽ được xác định là người giám hộ đương nhiên, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự năm 2015. Cụ thể như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

+ Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiêm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

+ Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Trường hợp, Ông/Bà không đáp ứng được những điều kiện của người giám hộ trên, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hai cháu sẽ có trách nhiệm cử người giám hộ, trên cơ sở xem xét đến nguyện vọng của hai cháu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng!

Chuyên viên Đinh Thị Tuyết Tuyết

Bài viết liên quan