Tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc khi thuộc nhiều đối tượng?

Câu hỏi: Tôi là con thương binh, đang được hưởng BHYT do Nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, nay tôi tham gia hợp đồng lao động với Doanh nghiệp X thì họ đã trích một phần tiền lương của tôi để đóng BHYT nữa. Tôi muốn hỏi: Doanh nghiệp làm như vậy là đúng hay sai?

Trả lời:

Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 024.3223.25.46 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà Bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

… 3. Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

… k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này…”

Theo thông tin của bạn, thì bạn là người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, cụ thể gồm: đối tượng là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 và đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng theo Điểm k, khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Đối với đối tượng này, Luật Bảo hiểm y tế quy định về mức đóng BHYT như sau:

“..2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Như vậy, thì việc doanh nghiệp thực hiện đóng BHYT cho bạn theo đối tượng người lao động là đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, về mức hưởng BHYT thì bạn lại được hưởng theo đối tượng có mức chi trả bảo hiểm y tế cao hơn. Cụ thể, tại Khoản 2 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định: “…2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất…”

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Bùi Thị Bích Phương

Bài viết liên quan