THỦ TỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Thủ tục Cung cấp dữ liệu đất đai
Đối tượng thực hiện Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai.
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai tại Chi nhánh/ Văn phòng Đăng ký đất đai

– Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp Phiếu yêu cầu/Hợp đồng thiếu hoặc không hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

– Khi nhận được Phiếu yêu cầu/Hợp đồng hợp lệ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu khai thác dữ liệu. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

– Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

 Bước 3: Trả kết quả cung cấp dữ liệu đất đai.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận kết quả cung cấp dữ liệu đất đai tại nơi đã nộp hồ sơ.

– Cán bộ trả kết quả cung cấp dữ liệu đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sau khi thực hiện các nội dung sau:

+ Thu phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Thu lệ phí theo quy định.

Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;

– Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai.

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật  –  – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan