Tư vấn chế độ thai thai sản khi bị sẩy thai

Hỏi: Vợ tôi mang thai được 8 tuần thì bị sẩy thai, nay tôi xin hỏi: Vợ tôi được hưởng chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội (BHXH) như thế nào? Vợ tôi đã đóng liên tục 3 năm BHXH bắt buộc cho đến khi bị sảy thai.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn   – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Vợ bạn có tham đã đóng liên tục 3 năm BHXH bắt buộc cho đến khi bị sẩy thai, nên vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Khi đó, các chế độ vợ bạn được hưởng bao gồm:

  -Về thời gian hưởng chế độ

Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 điều 33 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 33: Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chế lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.….”

Vợ bạn bị sẩy thai vào tuần thứ 8 nên vợ bạn có thể được nghỉ việc tối đa 20 ngày nhưng phải theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh và nghỉ kể từ ngày bị sẩy thai.

 – Về mức trợ cấp

Căn cứ điểm a,c khoản 1 điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì mức hưởng một ngày được tính đối với người lao động được nghỉ hưởng chế độ khi sẩy thai bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 30 ngày.

  Do đó, công thức tính mức trợ cấp của bạn như sau:

Mức trợ cấp =

Mức lương hưởng chế độ thai sản

 x số ngày nghỉ

30

Mức lương hưởng chế độ thai sản= Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ

– Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:

Trường hợp vợ bạn đã nghỉ theo điểm b khoản 1 Điều 33 luật bảo hiểm xã hội 2014 mà trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe của vợ bạn chưa hồi phục thì sẽ được nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày. Và mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản của vợ bạn tương ứng một ngày bằng 30% lương cơ bản.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn   để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.    

                                                                             Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết liên quan