Tư vấn về hợp đồng lao động ngoài biên chế

Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sông Lô. Nhưng chúng tôi chỉ được hưởng mức lương cơ bản là 1.300.000 đồng/tháng, không có thêm phụ cấp nào khác. Và phòng cũng chỉ ký hợp đồng cho chúng tôi 3 tháng 1 để không phải đóng bảo hiểm, hết kỳ hạn lại ký tiếp, cứ như vậy trong 1 năm học. Tôi muốn hỏi: Phong Giáo dục huyện như vậy có đúng  hay không ?Tôi xin nhờ ban biên tập tìm hiểu giúp ah.

Trả lời:

 Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn –  Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Do chị là giáo viên ngoài biên chế nên việc giao kết hợp đồng lao động và các chế độ làm việc của chị tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sông Lô sẽ được điều chỉnh bởi các quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Theo đó, việc Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sông Lô, trong vòng 01 năm liên tục ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng với chị là trái quy định tại Khoản 3 Điều 22 vừa trích dẫn nêu trên.

Theo chị trình bày, chị đã làm nhiều năm tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sông Lô với công việc giảng dạy thường xuyên thì hợp đồng lao động Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sông Lô ký với chị phải thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp là loại hợp đồng xác định thời hạn thì Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Sông Lô chỉ được ký tối đa 02 hợp đồng lao động xác định thời hạn với chị và mỗi hợp đồng không quá 03 năm, sau khi hết thời hạn của hợp đồng thứ 2 nếu vẫn tiếp tục làm việc hoặc ký tiếp hợp đồng mới thì phải chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Về tiền lương mà chị được hưởng theo hợp đồng lao động, phải căn cứ Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động quy định: “1… Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.”. Theo đó, huyện Sông Lô thuộc vùng III nên có mức lương tối thiểu (tính từ ngày 01/01/2017) là 2.900.000đ/tháng. Vì vậy, nếu theo hợp đồng và thực tế chị chỉ được nhận mức lương 1.300.000đ/tháng là trái quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn –   của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh

Bài viết liên quan